Najwyższe budynki (1560)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Budowla na 82 m i jest drugim pod względem wysokości budynkiem w Łodzi. Powstał przy Piotrkowskiej 155 w 2021 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dziesiąte miejsce ma budynek ZUS ul. Zamenhofa 2. Ma 65 metrów wysokości

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Siódme miejsce ma Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego ul. Czechosłowacka 8/10. Ma 72,5 metrów wysokości

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Trzecia pod względem wysokości budowla w Łodzi. Ma 80 m, powstała przy Piotrkowskiej 279 w 1928 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Piąte miejsce: 76 m wysokości ma budynek powstały przy Piotrkowskiej 148/150 w 1978 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Ósme miejsce ma Centrala Handlu Zagranicznego Textilimpex ul. Traugutta 25. Ma 68 metrów wysokości

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Szóste miejsce zajmuje Kościół luterański św. Jana ul. Sienkiewicza 60. Ma 75 metrów wysokości

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Dziewiąte miejsce ma Centrala Handlu Zagranicznego Miastoprojekt ul. Traugutta 21/23. Ma 68 metrów wysokości

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Ta budowla ma 104,5 m i jest najwyższym budynkiem w Łodzi. Zbudowano go przy Piotrkowskiej 265 w 1912 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Czwarte miejsce pod względem wysokości w Łodzi zajmują dwa budynki. Mają po 78 m i postawiono je przy Piotrkowskiej 182 i Piłsudskiego 7 w 1982 r.

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc