Fragmenty najbardziej znanych budowli (1558)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. Na zdjęciu widać... Fragmenty

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc