Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Zaczarowany ołowek 3 1 44 3,00 0
   2. Palmiarnia 3 1 51 3,00 0
   3. Ławeczka Juliana Tuwima 3 1 29 2,00 0
   4. Gwiazda Andrzeja Seweryna 3 1 46 3,00 0
   5. Pomnik Armii Krajowej 5 1 112 5,00 0
   6. Pomnik ku czci harcerek i harcerzy poległych podczas II Wojny Śwaitowej 5 1 136 5,00 0
   7. Mural „Rubinstein” 3 1 36 3,00 0
   8. Bazylika archikatedralna 3 1 81 3,00 0
   9. Grób Grzegorza Palki 3 1 51 3,00 0
   Łącznie: 9 65,11 3,33 0,00