Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Odzyskanie Niepodległości 0 0 0 0,00 0
   2. Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 0 0 0 0,00 0
   3. Działalność konspiracyjna tramwajarzy i autobusiarzy 0 0 0 0,00 0
   4. Armia Krajowa, Szare Szeregi i Powstanie Warszawskie 0 0 0 0,00 0
   5. Żołnierze wyklęci 0 0 0 0,00 0
   Łącznie: 0 0,00 0,00 0,00