Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska (9556)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. ... (ur. 18 października 1792 w Warszawie, zm. 17 grudnia 1867 tamże) – oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, generał powstania listopadowego. w roku 1815 został szefem sztabu kawalerii armii Królestwa Polskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. ... książę herbu Hippocentaurus (ur. 7 lutego 1750 w Bobcinie, zm. 15 października 1824 w Warszawie) – polski generał major (1792), uczestnik konfederacji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej, członek Rady Najwyższej Rządowej Litewskiej (1794), generał dywizji Królestwa Polskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. ... herbu Jelita (ur. 16 października 1789 w Puławach, zm. 11 stycznia 1878) – polski polityk, kierownik wydziałów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i wojennego w Rządzie Tymczasowym w Królestwie Polskim w 1815 roku, minister skarbu Rządu Narodowego Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego, zaufany współpracownik księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. ... herbu Fuengirola (ur. 5 maja 1769 w Koźminku, zm. 23 marca 1845 w Warszawie) – polski oficer z czasów Stanisława Augusta, wojen napoleońskich i Królestwa Polskiego, jedyny polski oficer pierwszej połowy IX wieku, który od szeregowca dosłużył się stopnia generała, pochodząc przy tym z niższych warstw społecznych i nie należąc do szlachty, nawet zagrodowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. ... (ur. 9 stycznia 1831 w Opatówku, zm. 18 lipca 1887 w Stanisławowie) – polski dziennikarz i pisarz, konspirator i działacz niepodległościowy, członek i prezes Rządu Narodowego (1863)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. ... (ur. 19 października 1842, zm. 28 czerwca 1905 w Warszawie) – polski chemik i pedagog. Walczył w powstaniu styczniowym w oddziale Mariana Langiewicza

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. ... (ur. 2 lutego 1841 w Mielęcinie, zm. 26 kwietnia 1896 w Warszawie) – polski ziemianin, hrabia, oficer powstania styczniowego, adiutant majora Józefa Oxińskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. ... (ur. 18 października 1755 w Młynowcach k. Tarnopola, zm. 6 czerwca 1839 w Warszawie) – ziemianin tatarskiego pochodzenia, generał dywizji Królestwa Polskiego. Był uczestnikiem powstania 1794 i zarazem adiutantem Tadeusza Kościuszki w stopniu majora

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. ... (ur. 16 stycznia 1826 w Szostakowie, zm. 5 sierpnia 1864 w Warszawie) – polski generał, dyktator powstania styczniowego, wcześniej naczelnik wojenny powiatu kobryńskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. ..., z domu Zdziarska ps. „dr Zygmuntowa” (ur. 3 lipca 1898 w Grotowicach, zm. 13 czerwca 1987 w Warszawie) – sanitariuszka i lekarka, uczestniczka III powstania śląskiego, porucznik Armii Krajowej, instruktorka harcerska, dama Orderu Virtuti Militari

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. ... (ur. 24 lutego 1876 w Fośni, zm. 2 listopada 1942 w Warszawie) – działaczka niepodległościowa i społeczno-oświatowa, wywiadowczyni i kurierka Polskiej Organizacji Wojskowej, dama Orderu Virtuti Militari, uczestniczka wojny polsko-bolszewickiej i III powstania śląskiego, bibliotekarka

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. ... (ur. 7 marca 1792 w Warszawie, zm. 30 lipca 1841 tamże) – pułkownik wojsk Królestwa Polskiego, żołnierz powstania listopadowego, urzędnik Królestwa Polskiego. Był szefem sztabu w korpusie wojsk generała Giełguda podczas wyprawy na Litwę i brał udział w bitwie pod Rajgrodem

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. ... (ur. 1812 – zm. 17 marca 1888) – spiskowiec i działacz niepodległościowy, członek władz powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. ... (ur. 12 maja 1833 w Adamarynie, zm. 30 stycznia 1930 we Lwowie) – polski przyrodnik, podróżnik, odkrywca i lekarz, badacz Bajkału, Dalekiego Wschodu i Kamczatki, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Głównej Warszawskiej, uważany za jednego z ojców polskiej limnologii

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc