Odzyskanie Niepodległości (9555)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Data w roku 1918 uznawana za moment odzyskania przez Polskę niepodległości:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Armia Polska we Francji określana jest także jako:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Część Górnego Śląska (powiaty: Katowice, Królewska Huta, Lubliniec, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Rybnik i Pszczyna) została przyznana Polsce przez Ligę Narodów 12 października 1921 roku po zakończeniu:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. 11 listopada 1918 roku miało miejsce:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Dowódcą Armii Polskiej we Francji był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Traktat Ryski został zawarty 18 marca, kończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920, ustalał przebieg granic między Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad oraz regulował inne sporne dotąd kwestie. Polska uzyskała ziemie należące przed trzecim i częściowo II rozbiorem do Rzeczypospolitej. Było to w roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Na czele pierwszego polskiego rządu po odzyskaniu niepodległości stał:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Inicjatorem utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego z siedzibą w Paryżu był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej stał:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Data otrzymania przez Józefa Piłsudskiego buławy marszałkowskiej:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Jedna z najbardziej znanych prac Józefa Piłsudskiego – „Rok 1920”, napisaną w okresie od kwietnia do czerwca 1924, jest polemiką z pracą innego autora "Pochód za Wisłę", którym był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Za początek wojny polsko-bolszewicka uznaje się starcie koło białoruskiego miasteczka Mosty, gdzie wojska polskie 14 lutego ... powstrzymały marsz oddziałów bolszewickiego Frontu Zachodniego, które posuwały się za wycofującymi się Niemcami:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Premierem pierwszego rządu zaakceptowanego przez Endecję był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Oficjalny tytuł zwierzchnika polskich sił zbrojnych w latach 1918-1921, który nosił Józef Piłsudski:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Na czele Tymczasowego Rządu Polskiego Republiki Polskiej stał:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Polską Organizacją Wojskową przy współpracy z Piłsudskim dowodził:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. Który z polityków bezpośrednio doprowadził do wybuchu Powstania Wielkopolskiego:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 18. Który z polityków był zaangażowany w Powstaniu Śląskim:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 19. Miasto z którego powracał Piłsudski do Warszawy w listopadzie 1918 roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 20. Ostateczna utrata niepodległości przez Polskę nastąpiła 24 października w decyzji władców Rosji, Prus i Austrii - III rozbiór Polski, po przegranych bitwach pod Szczekocinami i Maciejowicami. Było to w roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 21. Miejsce pochowania Józefa Piłsudskiego:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 22. Funkcja którą objął Józef Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 23. Miejsce gdzie urzędował Józef Piłsudski w okresie pełnienia funkcji Naczelnika Państwa:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 24. Która z bitew podczas I wojny światowej była dla Legionów najbardziej krwawa (2000 zabitych lub rannych):

   Odpowiedzi:


   Pytanie 25. Autorem programu pokojowego przedstawionego 8 stycznia 1918 roku, którego 13. punkt, mówił o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkanych w większości przez ludność polską był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc