Żołnierze wyklęci (9559)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, ukrywający się i zastrzelony 21 października 1963 r. to …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba" - kto jest autorem tych słów?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy uchwalono ustawę wprowadzającą Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pojęcie "żołnierze wyklęci" spopularyzowała książka o takim tytule. Jej autorem był … żołnierz AK, dziennikarz i pisarz, autor opracowań dotyczących II wojny światowej i powojennego podziemia niepodległościowego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Na ile szacowana jest początkowa liczba "żołnierzy wyklętych"?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Film "Historia Roja" powstał na cześć …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Data egzekucji Danuty Siedzikówny ps. "Inka", sanitariuszki odtworzonej 5 Wileńskiej Brygady AK …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Święto Żołnierzy Wyklętych obchodzone jest …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. W jakim mieście odbył się pokazowy proces polityczny znany pod nazwą "Proces szesnastu"?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Akcja przeprowadzona przez zgrupowanie dowodzone przez „Orlika”. W areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przebywało około stu kilkudziesięciu więźniów. Partyzanci przebrani za Sowietów zaczęli wyprowadzać upozorowanych więźniów. Rozpętała się walka, w której zginęło dwóch żołnierzy i było też kilku rannych, po stronie przeciwnika zginęło pięciu ubeków i dwóch milicjantów, pięciu było rannych. Uwolniono 107 więźniów. Powyższy opis dotyczy akcji odbicia więźniów przeprowadzonej …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. W ataku na UB-eckie wzięło udział ok. 200 polskich żołnierzy pod komendą kpt. Antoniego Hedy-Szarego. Mieli oni odbić przetrzymywanych w katowni członków AK i NSZ. Świetne przygotowanie i rewelacyjnie przeprowadzona akcja sprawiły, że z kilkaset osób ok. 354 wyszło na wolność. Dowódca szacował, że było to nawet 700 osób. Powyższy opis dotyczy akcji odbicia więźniów przeprowadzonej …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Rotmistrz Witold Pilecki - współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz, autor raportów o Holocauście, uczestnik Powstania Warszawskiego - został zamordowany …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. 1 marca 1951 roku …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Roman Szczur ps. „Urszula” na czele 12 żołnierzy WiN rozbił więzienie, uwalniając 301, a według niektórych źródeł 346 więźniów, w tym czterech swoich podkomendnych skazanych na karę śmierci. Powyższy opis dotyczy akcji odbicia więźniów przeprowadzonej …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Jak brzmi potoczna nazwa kwatery na Cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajdują się szczątki zamordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) odparły trzy ataki NKWD po czym wycofały się ze wsi. Była to jedna z największych bitew ze względu na liczbę ludzi, która wzięła w niej udział, czyli ok. 350 osób. Powyższy opis dotyczy jednej z trzech bitew największych bitew oddziałów podziemia antykomunistycznego, stoczonych w powojennej Polsce …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. Podpułkownik Łukasz Ciepliński „Pług”, zamordowany 1 marca 1951 roku był prezesem …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 18. Po raz pierwszy nazwa "żołnierze wyklęci" pojawiła się w … roku w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jej autorem był Leszek Żebrowski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 19. Kiedy przeprowadzono obławę augustowską, która określana jest mianem "Małego Katynia"?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 20. "Żołnierze wyklęci" - antykomunistyczny i niepodległościowy ruch partyzancki, który stawiał opór sowietyzacji Polski, także po rozwiązaniu Armii Krajowej …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 21. Generał August Emil Fieldorf „Nil” zamordowany 24 lutego 1953 roku, kierował …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 22. Zgrupowanie AK-DSZ pod rozkazami mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” odpierało ataki połączonych sił NKWD, KBW, UB i MO. Miejscem walki były tereny pod Końskowolą na Lubelszczyźnie. Polacy odnieśli zwycięstwo w tej walce. Poległo tylko 12 partyzantów, komuniści stracili ok. 40–72 ludzi.
   Powyższy opis dotyczy jednej z trzech bitew największych bitew oddziałów podziemia antykomunistycznego, stoczonych w powojennej Polsce …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 23. Przyczyna śmierci 1. grudnia 1947 kpt. Henryka Flame ps. Bartek – kaprala pilota Wojska Polskiego, dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcy grup leśnych VII Śląskiego Okręgu NSZ …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 24. Bitwę stoczył 1 szwadron 5 Brygady Wileńskiej, z oddziałami NKWD, UB i LWP, pacyfikującymi tereny Podlasia. Walka zakończyła się całkowitym zniszczeniem grupy operacyjnej, siejącej do tej pory postrach wśród okolicznej ludności i śmiercią jej dowódcy. Bilans to 8 poległych partyzantów oraz ok. 50 Sowietów i polskich komunistów. Bitwa uznawana za jedną z największych porażek NKWD na ziemiach polskich.
   Powyższy opis dotyczy jednej z trzech bitew największych bitew oddziałów podziemia antykomunistycznego, stoczonych w powojennej Polsce …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 25. 3 sierpnia 2006 roku w uroczystościach odsłonięcia pomnika w Zakopanym Józefa Kurasia "Ognia" uczestniczył …

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc