Batalion "Parasol" (9490)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W drugiej połowie lipca 1944 r., stan osobowy batalionu wynosił około … żołnierzy, podoficerów, podchorążych i oficerów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Cel pierwszej, skutecznej akcji likwidacyjnej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Adiutant dowódcy batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W czasie powstania zginęło około … żołnierzy batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Dowódca batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Na koncentrację batalionu 1 sierpnia 1944 r. zgłosiło się … żołnierzy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Dowódca III kompanii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Dowódca II kompanii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Zastępca dowódcy batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Na Starym Mieście poległo około … żołnierzy batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Podczas udanego zamachu na Franza Kutscherę zginęło … zamachowców

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Liczba plutonów batalionu pod koniec lipca 1944 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Liczba żołnierzy batalionu 3 sierpnia 1944 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Dowódca I kompanii

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc