Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Batalion "Parasol" 14 1 150,66 14,00 0
   2. Batalion "Zośka" 14 1 130,07 14,00 0
   Łącznie: 2 140,00 14,00 0,00