Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Schielberg Eugeniusz 1 5 74,6 1,00 0,8
   2. Krzyżewicz Tadeusz 1 5 18 0,60 0
   3. Jastrzębski Stanisław 1 4 16,75 1,00 0
   4. Wajnert Władysław 1 4 18,5 1,00 0,5
   5. Bagiński Jan 1 4 33 1,00 0,5
   6. Warszawski Józef 1 4 38 1,00 0,5
   7. Kończykowski Henryk 1 4 26 1,00 0,5
   8. Wesołowski Stefan 1 4 26,5 1,00 0,5
   9. Strzelecki Krystyn 1 4 25,25 1,00 0,5
   10. Deminet Henryk 1 4 22,75 1,00 0,5
   11. Roefler Włodzimierz 1 3 16 1,00 0,67
   12. Stefanowska Zofia 1 3 26,67 1,00 0,67
   13. Samsonowicz Andrzej 1 3 22 1,00 0,67
   14. Rodowicz Jan 1 3 24 1,00 0,67
   15. Waśniewska Maria 1 3 30 0,67 0
   16. Kujawski Stanisław 1 1 22 1,00 0
   17. Krassowska Zofia 1 1 21 1,00 0
   18. Tymowski Andrzej 1 1 19 1,00 0
   19. Grodecki Leszek 1 1 16 1,00 0
   20. Koziarski Eugeniusz 1 1 29 1,00 0
   21. Kaczyńska Danuta 1 1 27 1,00 0
   22. Dargiel Jerzy 1 1 20 1,00 0
   23. Tomaszewski Jacek 1 1 23 1,00 0
   24. Makowelski Jan 1 1 15 1,00 0
   25. Bartnicki Witold 1 1 17 1,00 0
   26. Gawin-Winiarska Danuta 1 1 29 1,00 0
   Łącznie: 68 27,71 0,96 0,38