Batalion "Zośka" (9491)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Stan osobowy batalionu na 31.07.1944 r. wynosił … żołnierzy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Liczba podchorążych w batalionie 31 lipca 1944 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Zastępca dowódcy batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowódca 3 kompanii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Dowódca 1 kompanii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Dowódca plutonu Kedywu OW „Kolegium A”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Dowódca 2 kompanii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Podczas powstania polegli dowódcy ... kompanii

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Liczba czołgów w samodzielnym plutonie pancernym

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Dowódca samodzielnego plutonu pancernego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Dowódca batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. W czasie Powstania w szeregach batalionu walczyło … żołnierzy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. W czasie Powstania poległo … żołnierzy batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Po wojnie dowódca batalionu mieszkał w …

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc