Change language to English english

   Budynek PAST (2392)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Budynek został zbudowany w latach 1906-1908 dla szwedzkiego Towarzystwa Akcyjnego Telefonów „Cedergren”. Jego wysokość wynosiła 51 m, składał się z ... wysokich pięter. Był najwyższym budynkiem w całym Imperium Rosyjskim:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. 9 listopada ... roku premier Jerzy Buzek przekazał prezesowi Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ppłk Stanisławowi Karolkiewiczowi, symbolicznie klucze do budynku i akt notarialny:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Budynek został zdobyty podczas Powstania Warszawskiego ... sierpnia 1944 roku, po walkach trwających juz od 2 sierpnia. Pozostał w rękach powstańców – wraz z otaczającym go obszarem Śródmieścia Północnego – do dnia kapitulacji:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc