Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Multimedialny Park Fontann 3 197 59,76 2,34 0,96
   2. Barbakan 3 165 73,32 2,90 1,05
   3. Cmentarz Powązki Wojskowe 3 162 74,19 2,85 1,03
   4. Park Szczęśliwicki 3 159 66,46 2,21 1,34
   5. Centrum Nauki Kopernik 3 151 53,3 2,91 1,23
   6. Pomnik Gabriela Narutowicza 3 148 107,87 2,61 1,39
   7. Cmentarz Powązki Stare 3 148 55,67 2,89 0,91
   8. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 3 147 78,2 2,77 1,09
   9. Stadion Narodowy 3 146 77,79 2,90 1,25
   10. Teatr Wielki 3 142 318,74 2,89 1,16
   11. Mural „Kazimierz Deyna” 3 139 100,72 2,72 1,29
   12. Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 3 138 101,57 2,91 1,26
   13. Kręgielnia Arco 3 136 74,44 2,91 1,47
   14. Pałac Belwederski 3 136 98,46 2,90 1,35
   15. Mural „Kora” 3 135 63,3 2,84 1,22
   16. Muzeum Narodowe 3 132 163,86 2,49 2,44
   17. Świątynia Opatrzności Bożej 3 131 75,37 2,91 1,3
   18. Katedra Polowa Wojska Polskiego 3 131 147,21 2,76 1,34
   19. Łazienki Królewskie 3 131 95,4 2,88 1,48
   20. Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 3 128 113,09 2,72 1,76
   21. Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 3 128 116,02 2,61 1,63
   22. Muzeum Nurkowania 3 127 63,79 2,94 1,43
   23. Pomnik Syreny 3 125 82,45 2,91 1,47
   24. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 3 123 74,86 2,81 1,51
   25. Pomnik Umschlagplatz 3 121 112,16 2,87 1,59
   26. Muzeum Powstania Warszawskiego 3 121 110,33 2,93 1,55
   27. Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 3 121 86,16 2,70 1,6
   28. Kolumna Zygmunta 3 120 81,83 2,95 1,5
   29. Zamek Królewski 3 118 92,9 2,90 1,46
   30. Pomnik Józefa Piłsudskiego 3 117 166,93 2,89 1,53
   31. Pomnik Lecha Kaczyńskiego 3 116 76,11 2,95 1,77
   32. Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 3 116 86,44 2,79 1,97
   Łącznie: 4355 97,28 2,79 1,39