Pałace (2442)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pałac Szustra spłonął w 1944 roku, został odbudowany w latach 1962–1965 według projektu, którego autorem był ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Pałac Belwederski pełni funkcję siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W Zamku Ujazdowskim od 1809 roku znajdował się szpital wojskowy, funkcjonował także podczas Powstania Warszawskiego. 5 sierpnia 1944 nakazali ewakuację ... osób ze szpitala

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W pałacu w Wilanowie znajduje się Muzeum, należy do niego ponad ... mniejszych i większych, wpisanych do rejestru zabytków, obiektów architektonicznych (np.: oficyna kuchenna, kordegarda, stajnia, oranżeria, dom ogrodnika, most rzymski, pompownia)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. We wrześniu 1939 Zamek Królewski spłonął po niemieckich bombardowaniach. Do lipca 1974 roku odbudowano zamek w stanie surowym, w 1977 roku przekazano do eksploatacji pierwsze wnętrza, w sierpniu ... r. udostępniono zamek publiczności

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Pałac Kultury i Nauki ma wysokość ... metrów n.p.t. (nad poziomem terenu)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Od ... roku pałac stał się oficjalną siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymał nową oficjalną nazwę – pałac Prezydencki

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc