Change language to English english

   Pomniki (2443)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Na murze przy pomniku Małego Powstańca umieszczono tablicę pamiątkową z czerwonego piaskowca z krzyżem harcerskim i fragmentem popularnej powstańczej piosenki

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. 2 maja ... r. na cokole pomniku Lotnika pojawiły się kotwice Polski Walczącej wykonane przez Jana Guta i Jana Bytnara „Rudego” za pomocą specjalnie skonstruowanego przez „Rudego” tzw. wiecznego pióra

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Miasto w którym nie znajduje się wierna kopia Pomnika Mikołaja Kopernika to

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pomnik Syreny został odlany z brązu w warszawskim zakładzie Braci Łopieńskich, ma wysokość ... metrów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Pomnik Kościuszkowców składa się z około ... elementów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Kolumna Zygmunta ma wysokość ...

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Która z informacji dotycząca wydarzeń na moście Kierbedzia z udziałem uczestników zamachu: Kazimierza Sotta i Zbigniewa Gęsickiego nie jest prawdziwa

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie upamiętnia blisko ... tys. ofiar masowych prześladowań i deportacji, które dotknęły obywateli polskich podczas radzieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. 16. Warszawska Drużyna Harcerska została włączona do Szarych Szeregów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Agnieszka Osiecka napisała około ... piosenek

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Pomnik Bohaterów Warszawy został odsłonięty 20 lipca ... na placu Teatralnym, przed Teatrem Wielkim (zdjęty z cokołu w 1995 roku i powtórnie umieszczony 15 grudnia 1997 przy Trasie W-Z)

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc