Wyniki testów dodatkowych

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Muzea 9 96 227,22 8,10 6,91
   2. Pałace 7 141 258,13 6,19 4,69
   3. Pomniki 11 115 4837,61 9,76 7,73
   4. Autorzy wierszy o Warszawie 3 100 73,24 2,84 1,76
   Łącznie: 452 1375,28 6,76 5,29