Change language to English english

   Muzea (2441)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się licząca ok. ... tys. obiektów kolekcja chopinianów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znajduje się interaktywna ekspozycja składająca się z ... tematycznych galerii, prezentująca chronologicznie tysiąc lat historii polskich Żydów na tle najważniejszych wydarzeń z historii Polski, m.in. Na żydowskiej ulicy, Zagłada, Po wojnie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Muzeum Sztuki Nowoczesnej prezentuje dorobek i przemiany sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym, kolekcja liczy ponad ... dzieł artystów z Polski i z zagranicy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się ponad ... tys. eksponatów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ekspozycja Muzeum Warszawskiej Pragi wypełnia jedną salę na parterze, jedną na piętrze i ciąg piwnic, daje to w sumie ,,, m kw. powierzchni wystawowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Najstarszy eksponat w Muzeum Nurkowania to hełm nurka klasycznego z ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Kartoteka osobowa Więzienia Pawiak z okresu wojny jest odtworzona w około ... % (oryginalna dokumentacja więziennazostała przez Niemców zniszczona)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte 31 lipca ... przez ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Narodowego rozlokowana jest w dziewięciu salach i dziewięciu gabinetach, prezentuje kolekcje ... obrazów

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc