Muzea (2441)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Narodowego rozlokowana jest w dziewięciu salach i dziewięciu gabinetach, prezentuje kolekcje ... obrazów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się licząca ok. ... tys. obiektów kolekcja chopinianów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znajduje się interaktywna ekspozycja składająca się z ... tematycznych galerii, prezentująca chronologicznie tysiąc lat historii polskich Żydów na tle najważniejszych wydarzeń z historii Polski, m.in. Na żydowskiej ulicy, Zagłada, Po wojnie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kartoteka osobowa Więzienia Pawiak z okresu wojny jest odtworzona w około ... % (oryginalna dokumentacja więziennazostała przez Niemców zniszczona)

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ekspozycja Muzeum Warszawskiej Pragi wypełnia jedną salę na parterze, jedną na piętrze i ciąg piwnic, daje to w sumie ,,, m kw. powierzchni wystawowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się ponad ... tys. eksponatów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Najstarszy eksponat w Muzeum Nurkowania to hełm nurka klasycznego z ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Muzeum Sztuki Nowoczesnej prezentuje dorobek i przemiany sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym, kolekcja liczy ponad ... dzieł artystów z Polski i z zagranicy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte 31 lipca ... przez ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc