Ranking indywidualny

   Powrót

   Pseudonim uczestnika: Nataliakurl

   Dane biograficzne

   Podano wszystkie dane - 12 pkt. (06.06.2023 18:42:14)


   Księga gości

   Wpis do księgi gości - 24 pkt. (07.06.2023 13:56:38)


   Powiadom znajomego

   1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (07.06.2023 15:45:50)
   2. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (07.06.2023 15:46:26)
   3. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (07.06.2023 15:46:40)

   Ankieta

   Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (07.06.2023 13:59:46)


   Testy miejsca

   Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
   1. 1 Barbakan 07.06.2023 14:33:31 07.06.2023 14:36:07 3 0 9
   2. 2 Multimedialny Park Fontann 07.06.2023 14:41:30 07.06.2023 14:45:33 3 0 9
   3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 07.06.2023 21:49:17 07.06.2023 21:51:35 3 0 9
   4. 7 Cmentarz Powązki Stare 07.06.2023 21:52:18 07.06.2023 21:53:14 3 2 7
   5. 11 Centrum Nauki Kopernik 07.06.2023 14:48:41 07.06.2023 14:50:23 2 0 6
   6. 12 Teatr Wielki 07.06.2023 14:50:33 07.06.2023 14:55:08 1 0 3
   7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 07.06.2023 15:50:42 07.06.2023 15:56:59 3 0 9
   8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 07.06.2023 15:57:28 07.06.2023 15:59:15 3 0 9
   9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 07.06.2023 15:59:32 07.06.2023 16:03:45 3 0 9
   10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 07.06.2023 16:03:55 07.06.2023 16:05:45 3 0 9
   11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 07.06.2023 16:06:49 07.06.2023 16:09:22 3 0 9
   12. 22 Mural „Kora” 07.06.2023 16:09:45 07.06.2023 16:11:26 3 0 9
   13. 26 Muzeum Narodowe 07.06.2023 16:11:36 07.06.2023 16:16:39 3 0 9
   14. 27 Muzeum Nurkowania 07.06.2023 16:16:59 07.06.2023 16:17:49 3 0 9
   15. 31 Kręgielnia Arco 07.06.2023 16:17:59 07.06.2023 16:18:24 3 0 9
   16. 32 Stadion Narodowy 07.06.2023 16:18:37 07.06.2023 16:19:20 3 0 9
   17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 07.06.2023 16:19:48 07.06.2023 16:24:29 2 0 6
   18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 07.06.2023 16:25:21 07.06.2023 16:26:59 3 0 9
   19. 41 Pałac Belwederski 07.06.2023 16:27:56 07.06.2023 16:28:41 3 0 9
   20. 42 Zamek Królewski 07.06.2023 16:29:00 07.06.2023 16:29:27 3 0 9
   21. 46 Łazienki Królewskie 07.06.2023 16:29:39 07.06.2023 16:30:01 3 0 9
   22. 47 Park Szczęśliwicki 07.06.2023 16:30:36 07.06.2023 16:31:59 2 0 6
   23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 07.06.2023 16:32:12 07.06.2023 16:32:25 3 0 9
   24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 07.06.2023 16:32:41 07.06.2023 16:33:43 3 0 9
   25. 56 Kolumna Zygmunta 07.06.2023 16:35:00 07.06.2023 16:35:32 3 0 9
   26. 57 Pomnik Syreny 07.06.2023 16:35:44 07.06.2023 16:36:11 3 0 9
   27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 07.06.2023 16:36:26 07.06.2023 16:37:19 2 0 6
   28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 07.06.2023 16:37:39 07.06.2023 16:37:48 3 0 9
   29. 66 Pomnik Umschlagplatz 07.06.2023 16:37:56 07.06.2023 16:38:08 3 0 9
   30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 07.06.2023 16:38:38 07.06.2023 16:39:04 3 0 9
   31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 07.06.2023 16:43:21 07.06.2023 16:43:41 3 0 9
   32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 07.06.2023 16:44:31 07.06.2023 16:44:48 2 0 6

   Wyniki krzyżówek

   Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
   1. O Warszawie 07.06.2023 17:52:31 211 sekund 20 20 0 0 0 0 211 40
   2. Kluby studenckie w Warszawie 07.06.2023 22:00:01 315 sekund 20 20 0 0 0 4 395 36
   3. Muzea w Warszawie 07.06.2023 22:11:11 645 sekund 20 20 0 0 8 9 1065 23
   4. Pałace w Warszawie 07.06.2023 22:19:49 495 sekund 20 20 0 0 0 0 495 40
   5. Pomniki w Warszawie 07.06.2023 22:28:32 508 sekund 20 20 0 0 0 0 508 40
   6. Piosenki o Warszawie 07.06.2023 22:40:07 685 sekund 20 19 1 0 0 0 725 38
   7. Cmentarze w Warszawie 07.06.2023 22:51:50 658 sekund 20 20 0 0 0 0 658 40
   8. Murale w Warszawie 07.06.2023 23:01:41 560 sekund 20 20 0 0 0 0 560 40
   9. Obiekty sportowe w Warszawie 07.06.2023 23:11:02 524 sekund 20 20 0 0 0 0 524 40

   Testy dodatkowe

   Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
   odpowiedzi
   Podpowiedzi Wynik
   1. Pomniki 07.06.2023 17:04:20 07.06.2023 17:13:06 10 0 30
   2. Muzea 07.06.2023 16:47:29 07.06.2023 16:55:15 9 0 27
   3. Pałace 07.06.2023 16:59:34 07.06.2023 17:00:53 6 0 18
   4. Autorzy wierszy o Warszawie 07.06.2023 17:01:02 07.06.2023 17:04:02 3 0 9