Ranking indywidualny

   Powrót

   Pseudonim uczestnika: Dawidd

   Dane biograficzne

   Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-07 15:20:26)


   Księga gości

   Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-10 03:03:54)


   Powiadom znajomego

   1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-10 03:04:57)

   Ankieta

   Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-10 03:05:54)


   Testy miejsca

   Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
   1. 1 Barbakan 2023-06-07 16:47:07 2023-06-07 16:48:28 3 0 9
   2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-06-07 16:46:09 2023-06-07 16:46:54 2 0 6
   3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-06-07 16:30:32 2023-06-07 16:32:01 3 0 9
   4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-06-07 16:32:17 2023-06-07 16:33:24 3 0 9
   5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-06-07 16:29:24 2023-06-07 16:30:06 3 0 9
   6. 12 Teatr Wielki 2023-06-07 17:13:01 2023-06-07 17:13:34 3 0 9
   7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-06-07 16:43:12 2023-06-07 16:44:15 3 0 9
   8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-06-07 16:24:35 2023-06-07 16:25:22 3 0 9
   9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-06-07 17:14:01 2023-06-07 17:15:02 3 2 7
   10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-06-07 17:21:02 2023-06-07 17:21:19 3 0 9
   11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-06-07 17:19:42 2023-06-07 17:20:42 2 0 6
   12. 22 Mural „Kora” 2023-06-07 17:18:54 2023-06-07 17:19:30 3 0 9
   13. 26 Muzeum Narodowe 2023-06-07 17:06:23 2023-06-07 17:07:33 3 4 5
   14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-06-07 17:07:45 2023-06-07 17:08:54 3 0 9
   15. 31 Kręgielnia Arco 2023-06-07 16:44:55 2023-06-07 16:45:23 3 0 9
   16. 32 Stadion Narodowy 2023-06-07 16:27:36 2023-06-07 16:28:14 3 0 9
   17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-06-07 16:53:08 2023-06-07 16:53:37 3 2 7
   18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-06-07 16:58:42 2023-06-07 16:59:44 3 2 7
   19. 41 Pałac Belwederski 2023-06-07 17:17:11 2023-06-07 17:18:34 3 0 9
   20. 42 Zamek Królewski 2023-06-07 17:16:22 2023-06-07 17:16:57 3 0 9
   21. 46 Łazienki Królewskie 2023-06-07 16:55:06 2023-06-07 16:56:24 3 2 7
   22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-06-07 16:54:10 2023-06-07 16:54:39 2 0 6
   23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-06-07 17:04:07 2023-06-07 17:04:52 3 0 9
   24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-06-07 17:04:58 2023-06-07 17:05:56 3 0 9
   25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-06-07 16:56:48 2023-06-07 16:57:55 3 0 9
   26. 57 Pomnik Syreny 2023-06-07 17:09:22 2023-06-07 17:09:43 3 0 9
   27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-06-07 16:51:12 2023-06-07 16:52:25 3 0 9
   28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-06-07 16:48:50 2023-06-07 16:50:56 3 4 5
   29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-06-07 16:33:39 2023-06-07 16:38:20 3 0 9
   30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-06-07 16:38:40 2023-06-07 16:41:26 2 0 6
   31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-06-07 17:00:15 2023-06-07 17:02:43 3 0 9
   32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-06-07 17:02:52 2023-06-07 17:03:51 3 2 7

   Wyniki krzyżówek

   Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
   1. O Warszawie 2023-06-07 19:10:34 982 sekund 20 20 0 0 7 0 1192 33
   2. Cmentarze w Warszawie 2023-06-07 19:15:04 798 sekund 20 19 1 0 7 0 1048 31
   3. Kluby studenckie w Warszawie 2023-06-07 19:20:18 720 sekund 20 20 0 0 0 0 720 40
   4. Murale w Warszawie 2023-06-07 19:20:58 494 sekund 20 20 0 0 0 0 494 40
   5. Muzea w Warszawie 2023-06-07 19:21:54 408 sekund 20 20 0 0 0 0 408 40
   6. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-06-07 19:22:51 643 sekund 20 20 0 0 0 1 663 39
   7. Pałace w Warszawie 2023-06-07 19:23:33 420 sekund 20 20 0 0 0 0 420 40
   8. Pomniki w Warszawie 2023-06-07 19:24:14 499 sekund 20 20 0 0 0 0 499 40
   9. Piosenki o Warszawie 2023-06-07 19:25:13 493 sekund 20 20 0 0 0 0 493 40

   Testy dodatkowe

   Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
   odpowiedzi
   Podpowiedzi Wynik
   1. Pomniki 2023-06-07 18:49:48 2023-06-07 18:58:15 11 4 29
   2. Muzea 2023-06-07 18:58:22 2023-06-07 19:02:50 8 4 20
   3. Pałace 2023-06-07 18:45:54 2023-06-07 18:49:40 6 0 18
   4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-06-07 19:02:59 2023-06-07 19:04:16 3 0 9