Liczba wejść na strony poszczególnych miejsc

   Lp. Nazwa Liczba wejść łącznie Data ostatniego wejścia
   Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (18) (418) 185 11.01.2021 15:50:45
   Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (20) (420) 177 08.01.2021 12:05:03
   Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (21) (421) 116 10.01.2021 14:52:33
   Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (19) (419) 90 27.01.2021 12:45:35
   Fortyfikacje carskie - Dzieło nr 10 (436) 54 24.11.2020 03:33:50
   Pozostałości umocnień niemieckich z II wojny światowej w Jabłonnie. (408) 53 25.12.2020 10:18:44
   Miejsce mordu w Lesie Chotomowskim (405) 50 02.11.2020 23:11:45
   Tablica pamiatkowa dowódcy I Rejonu Romana Kłoczkowskiego ps. `Grosz` (490) 48 10.01.2021 10:52:07
   Fort carski z początku XX wieku w Beniaminowie (459) 47 24.10.2020 04:59:34
   Miejsce po gajówce „Bukowiec” w Lasach Legionowskich (422) 46 10.01.2021 14:52:22
   Wojskowy cmentarz garnizonowy w Wieliszewie (453) 45 02.01.2021 15:40:50
   Muzeum Historyczne (481) 44 16.07.2020 21:24:07
   Kościół Parafialny Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (501) 43 25.11.2020 16:43:36
   Ruiny pałacu w Górze (442) 38 10.01.2021 22:54:41
   Pomnik pamięci gen. Bolesława Roi (491) 36 10.01.2021 11:22:44
   Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego (485) 36 29.09.2020 09:01:03
   Miejsce pamięci walk i śmierci żołnierzy AK w czasie Powstania Warszawskiego (483) 34 11.07.2020 19:55:44
   Tablica poświęcona nauczycielom tajnego nauczania (503) 33 23.11.2020 12:03:28
   Tablica pamięci uczniów-harcerzy poległych w latach 1939-1945 (496) 33 11.07.2020 01:56:33
   Getto hitlerowskie dla Żydów w Legionowie (482) 33 07.01.2021 10:01:31
   Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (450) 33 30.12.2020 00:09:40
   Pomnik legionowskich ofiar zbrodni katyńskiej (489) 32 28.05.2020 17:59:34
   Kościół Garnizonowy pw. Św Józefa Oblubieńca NMP (479) 32 23.07.2020 11:44:04
   Willa Kozłówka (505) 31 19.01.2021 10:02:29
   Tablica pamiątkowa Wandy Tomczyńskiej (498) 31 08.08.2020 07:00:10
   Tablica poświęcona Andrzejowi Paszkowskiemu (497) 31 12.11.2020 20:07:48
   Muzeum Historyczne Filia `Piaski` i pomnik `Sybiraków` (488) 31 04.01.2021 21:28:40
   Miejsce mordu cywilnych mieszkańców Legionowa (484) 31 02.08.2020 20:05:16
   Tablica upamiętniająca rozpoczęcie walk o Warszawę w styczniu 1945 roku w Jabłonnie (409) 29 09.12.2020 09:35:20
   Miejsce rozstrzelania żołnierzy AK z III Batalionu w Nieporęcie (424) 27 02.01.2021 12:06:08
   Koszary wojskowe w Legionowie (506) 26 10.01.2020 11:55:22
   Zakłady `Stralo` (502) 23 08.10.2020 11:59:39
   Pomnik Polski Walczącej (480) 23 22.07.2020 21:01:33
   Miejsce egzekucji ludności w wąwozie przy ul. Rybaki w Serocku (472) 23 02.11.2020 13:08:01
   Cmentarz jeńców radzieckich w Białobrzegach (458) 22 23.01.2021 09:13:39
   Pole bitwy 24.02.1831 w Nieporęcie (455) 22 18.11.2020 03:21:20
   Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie (403) 22 11.06.2020 19:27:12
   Tablica pamiątkowa Rodziny Rykaczewskich (500) 21 08.10.2020 12:40:47
   Mogiła żołnierska na skraju rezerwatu „Puszcza Słupecka” (435) 21 09.11.2020 07:01:43
   Cmentarz parafialny w Legionowie (486) 19 10.10.2019 08:01:48
   Polskie lotnisko polowe z września 1939 roku w Poniatowie (446) 19 28.12.2020 22:05:57
   Obelisk upamiętniający pomordowanych w latach 1939-1945 (406) 19 06.09.2020 09:47:33
   Pomnik harcerzy poległych 2 sierpnia 1944 roku (504) 18 03.08.2020 19:52:03
   Miejsce represjonowania powstańców AK (494) 18 09.11.2020 06:41:40
   Kamienica Konrada Bocka w Serocku (470) 18 24.10.2020 15:38:32
   Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie (473) 17 20.07.2020 09:08:02
   Pomnik Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1939–1945 na Placu J. Piłsudskiego w Chotomowie (404) 17 21.07.2020 12:10:34
   Pomnik Odzyskania Niepodległości w Olszewnicy Starej (443) 16 22.07.2020 23:13:32
   Zrzutowisko broni „Koc” w Izabelinie (430) 16 12.11.2020 16:56:02
   Cmentarz parafialny w Nieporęcie (425) 16 21.01.2021 16:13:57
   Pomnik wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i dzieło „Solidarność” (414) 16 30.12.2020 21:30:43
   Pomnik ku czci Żołnierzy Armii Krajowej w Jabłonnie (412) 16 20.12.2020 22:48:03
   Miejsce walk powstańczych 1-3 sierpnia 1944 roku - przy granicy Legionowa i Chotomowa (401) 16 01.07.2020 17:34:47
   Pomnik internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach (456) 15 12.07.2020 14:00:40
   Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (17) (417) 15 22.10.2020 16:49:38
   Cmentarz parafialny w Chotomowie (402) 15 16.11.2020 11:00:39
   Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku (466) 14 24.10.2020 15:51:16
   Pomnik „Ku czci poległych” (441) 14 16.05.2020 07:01:42
   Pomnik poległych strzelców kaniowskich w Zamostkach Wólczyńskich (462) 13 01.12.2020 04:02:33
   Kościół parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie (410) 13 04.08.2020 09:26:51
   Tablica upamiętniająca por. WP Widorta w Michałowie-Reginowie (454) 12 15.12.2020 15:10:23
   Przydrożny krzyż z 1922 roku w Skrzeszewie na skrzyżowaniu ulic Nowodworskiej i Szkolnej (445) 12 20.09.2020 12:28:23
   Przydrożny krzyż z 1922 r. w Skrzeszewie na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Dojazdowej (444) 12 20.09.2020 11:49:34
   Upamiętnienie miejsca mordu - Nowopol (423) 12 01.11.2020 13:06:26
   Miejsce bombardowania Serocka w 1939 roku na rogu ul. Pułtuskiej i ul. Kościuszki (469) 11 29.06.2020 03:56:38
   Tablica pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców Serocka (467) 11 30.12.2020 00:31:18
   Pomnik poległej załogi polskiego bombowca PZL P.37B „Łoś” w Wólce Radzymińskiej (460) 11 27.08.2019 18:24:55
   Dzieło nr 9 -Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek (439) 11 06.01.2021 13:02:31
   „Dąb Wolności” w Nieporęcie (427) 11 13.02.2020 08:59:37
   Cmentarz parafialny w Serocku (471) 10 24.08.2019 13:29:18
   Dawny cmentarz żydowski (kirkut) w Serocku (464) 10 22.10.2020 17:55:53
   Kapliczka upamiętniająca zryw „Solidarności” w Izabelinie (432) 10 09.08.2020 08:55:00
   Komitet Obywatelski `Solidarność` (495) 9 16.06.2020 13:18:43
   Tablica upamiętniająca kryzys przysiegowy w Legionach Polskich w 1917 roku (452) 9 26.12.2020 19:26:34
   Cmentarz parafialny w Wieliszewie (449) 9 15.11.2020 12:05:33
   Fort XVII - Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek (438) 9 16.10.2020 21:34:43
   Wały twierdzy napoleońskiej w Serocku (465) 7 23.03.2020 17:57:24
   Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku (448) 7 19.05.2020 14:13:39
   Kapliczka „Solidarności” w Nieporęcie (429) 7 25.05.2020 19:35:04
   Kościół parafialny parafii pw. Św Jana Kantego (499) 6 13.11.2020 20:03:28
   Miejsce pamięci żołnierzy AK `Warty` i `Lato` (493) 6 30.10.2020 10:56:09
   Cmentarz parafialny w Woli Kiełpińskiej (476) 6 09.07.2020 17:57:56
   Majątek gen. Kazimierza Małachowskiego i kapliczka z 1863 roku w Wierzbicy (463) 6 20.01.2020 09:40:41
   Miejsce bitwy 14/15 sierpnia 1920 roku w Wólce Radzymińskiej (461) 6 22.10.2019 18:39:18
   Miejsce po dworze rodziny Grocholskich w Poniatowie (447) 6 29.07.2019 18:25:15
   Fort IV - fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek w Janówku Pierwszym (437) 6 12.05.2020 07:05:26
   Pamiątkowa tablica żołnierzy AK w Nieporęcie (428) 6 01.12.2019 14:59:58
   Dom ze śladami walk o Jabłonnę w 1944 roku na Buchniku (416) 6 27.08.2020 19:10:37
   Miejsce przeprawy batalionu „Znicza” do Kampinosu w Jabłonnie (415) 6 10.08.2020 10:36:19
   Pomnik poległych żołnierzy Wojska Polskiego i mieszkańców Jabłonny (413) 6 30.10.2020 11:51:15
   Pamiątkowe tablice na gmachu urzędu Gminy Jabłonna (411) 6 15.08.2019 18:40:48
   Cmentarz parafialny w Jabłonnie (407) 6 24.06.2020 04:55:14
   Fort carski z początku XX wieku (478) 5 19.07.2020 22:52:00
   Kościół pw. św. Antoniego z Padwy w Woli Kiełpińskiej (477) 5 26.08.2019 16:25:50
   Kamień upamiętniający śmierć podchorążych „Alfy” i „Skiby” w Stanisławowie Pierwszym (434) 5 11.06.2020 15:13:42
   Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (426) 5 13.02.2020 09:05:27
   Miejsce egzekucji majora Konstantego Mikołaja Radziwiłła ps. Korab w Zegrzu (474) 4 30.08.2020 14:26:24
   Miejsce dawnej synagogi w Serocku przy ul. 11 Listopada (468) 4 09.09.2019 16:01:30
   Pomnik poległych w Janówku Pierwszym (440) 4 19.07.2020 21:09:36
   Upamiętnienie żołnierzy łączności w Zegrzu (475) 3 24.08.2019 15:27:12
   Tablica upamiętniająca internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach (457) 3 02.08.2019 14:22:11
   Mogiła żołnierska w Kątach Węgierskich (433) 3 01.01.2021 14:32:37
   Mosty alianckie systemu Baileya na rzece Czarnej (431) 3 13.10.2019 12:53:52
   Tablica poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu (492) 1 15.01.2020 05:12:18